"Bezpieczna młodzież gwarancją bezpiecznej rodziny"

Ostroróg, Fundacja Ro-many

65 375

Status: Wniosek złożony

Rekrutacja będzie prowadzona bezpośrednio w placówkach, które wyrażą chęć udziału w projekcie. Już na etapie planowania ok. 10 placówek wyraziło swoje zainteresowanie udziałem w projekcie.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące zadania:

- Rekrutacja –przeprowadzona przez osoby zaangażowane w realizację projektu i wolontariuszy z placówek opiekuńczych, prace koordynowane będą przez koordynatora projektu. 

- Wykłady (2 godz. lekcyjne – 1,5 h w każdej z 25 placówek) na które przyjdą wszyscy uczestnicy projektu z danej placówki. Podczas wykładów poruszone zostaną zagadnienia na temat bezpieczeństwa oraz przeprowadzone badanie potrzeb i oczekiwań. Będzie to wprowadzenie do pracy warsztatowej, dzięki rozmowie na temat problemów młodzieży i zagrożeń w ich życiu związanych z bezpieczeństwem, cyberprzemocą, poczuciem braku tożsamości. Wykłady poprowadzi wykwalifikowany trener, znawca młodzieży i ich problemów.

- Warsztaty na temat poczucia własnej wartości, tworzenia i budowania więzi rodzinnych. Tematem przewodnim warsztatów (50 grup x 2 godz. lekcyjne- 1,5 h) będzie: zdrowa i bezpieczna rodzina, co zrobić aby ją stworzyć, jak pracować z własnym poczuciem bezpieczeństwa, jak rozwiązywać problemy dnia codziennego. Warsztaty te skierowane będą do 1000 młodych osób.

Warsztaty poprowadzi wykwalifikowany trener. Ekspert ds. rozwoju młodzieży, mówca TEDX, autorka książki „Dziewczyna w trampkach” oraz poradników dla rodziców i nastolatków, inicjatorka programu profilaktyczno – rozwojowego „Rozwiń w sobie motyla”. Rekomendowana przez Law Business Quality, wśród najlepszych Trenerów Biznesu, Mentorów oraz Coachów. Jako Dziewczyna w trampkach szkoli i pomaga nastolatkom uwierzyć w siebie, odkryć ich umiejętności, potencjał, aby pewnym i odważnym krokiem mogli wejść w świat dorosłych. 

Ważnym elementem będzie wydrukowanie dla uczestników poradnika dla nastolatka „STOP! Nie daj się depresji! Dowiedz się, jak stawić czoła depresji!” Przyczyni się on do trwałej zmiany, ponieważ zostanie u uczestników po zakończeniu projektu i będą oni mogli dalej z nim pracować.

- Warsztaty z zakresu zagrożeń we współczesnym świecie, które powodują zagrożenia współczesnej rodzin(50 grup x 2 godz. lekcyjne =1,5 h). Głównym tematem warsztatów będzie bezpieczeństwo w sieci i unikanie cyberprzemocy. Poprowadzone zostaną przez wykwalifikowanego trenera psychologa lub kuratora sądowego, który na co dzień spotyka się z zagrożeniami związanymi z tymi tematami. Prowadzący na przykładach z życia pokaże młodzieży jak można dbać o swoje bezpieczeństwa w sieci i unikać zagrożeń współczesnego świata. 

- Warsztaty z zakresu motywacji do pracy nad sobą, by mimo trudnej sytuacji mieć szansę na ułożenie sobie życia i stworzenia zdrowej rodziny (50 grup x2 godz. lekcyjne =1,5 h).

Głównym tematem będzie zainspirowanie nastolatków do realizacji własnych celów i marzeń, co bezpośrednio przełoży się na poczucie własnej wartości, świadomość siebie i lepsze poczucie bezpieczeństwa psychicznego. Podczas warsztatu zostanie wykorzystana innowacyjna metoda Points of You, która będzie dodatkową wartością dla młodzieży. POY to unikalna metoda coachingowa i kreatywne narzędzia do szkoleń i rozwoju, która pojawiła się w Polsce w 2013 r i pracuje na podstawie fototerapii, mocnych pytań i myśli filozoficznej.

Warsztaty poprowadzi wykwalifikowany trener, szkoleniowiec, coach, certyfikowany trener metody Points Of You, specjalista edukacji, dyrektor przedszkola, ambasadorka programu SUKCES TO JA! - największego w Polsce programu wspierającego aktywizację kobiet, realizowanego przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką, inicjatorka, realizatorka i koordynator licznych projektów. Specjalizuje się w tematach związanych z samorozwojem, motywacją, zarządzaniu zespołem, przywództwem i innych z zakresu umiejętności miękkich. 

Nad przygotowaniem merytorycznym i organizacyjnym warsztatów będzie czuwał Koordynator. Wszystkie 3 cykle warsztatów będą przeprowadzane w salach udostępnionych przez partnerów, jakimi będą domy dziecka i placówki opiekuńcze, szkoły. Warsztaty będą realizowane wg harmonogramu przyjętego przez uczestników, w formie mini wykładów, gier symulacyjnych, case study, pracy indywidualnej i grupowej, pogadanki, pracy metodą Points of You. 
Warsztaty prowadzić będą eksperci z poszczególnych zagadnień łączący warsztat trenerski z wiedzą merytoryczną. Przekazywana wiedza i kształcone umiejętności będą opierać się o studia przypadku i ćwiczenia związane z sytuacjami dnia codziennego uczestników. Dynamika szkoleń i sposób ich prowadzenia będzie uwzględniać zróżnicowanie uczestników (wiek, wykształcenie itd.).

- Ewaluacja – osobą odpowiedzialną za to zadanie będzie koordynator. Na początku i na końcu warsztatów zostaną rozdane pre i posttesty.  Mają one na celu zdiagnozowanie młodzieży, zbadanie ich potrzeb,  weryfikację wiedzy uczestników z poszczególnych bloków warsztatowych. Testy te pozwolą również zweryfikować wskaźnik i trafność dobranych celów szczegółowych. 

Wykłady i warsztaty będą realizowane od sierpnia do grudnia.

Projekt będzie miał znaczący wpływ na młodych ludzi, ponieważ wzrośnie społeczna świadomość w odniesieniu do wychowywania młodego pokolenia obywateli, którzy w przyszłości mają stworzyć zdrową i bezpieczną rodzinę. Projekt wpłynie na bezpieczeństwo psychiczne młodzieży i zniweluje ich niepokoje związane z problemami dnia codziennego, zagrożeniami w sieci, niskim poczuciem własnej wartości. To jak zostaną wychowani młodzi ludzie, którzy wkraczają w dorosłe życie, będzie rzutować na ich dalsze losy i bezpieczeństwo przyszłego społeczeństwa. 
Zmiana będzie trwała, ponieważ kontakt w młodzieżą nie będzie jednorazowy. Wykłady i pogłębione warsztaty w formie 3 spotkań po 2 h sprawią, że nastolatkowie inaczej będą podchodzić do bezpieczeństwa psychicznego i własnych problemów.

Instytucje zaangażowane w projekt:

- domy dziecka i placówki opiekuńcze, w których będą odbywać się zajęcia 

- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu województwa wielkopolskiego

- lokalna prasa i media, w której zamieszczone zostaną informacje o projekcie np. Gazeta Szamotulska, Prestiż Poznański, lokalne portale internetowe typu. Ważną rolę w promocji projektu będą odgrywać massmedia, którymi na co dzień posługują się młodzi ludzie. Wszystkie osoby zaangażowane w projekt- Fundacja Romany, fanpage Dziewczyna w Trampkach, fanpage trenerów i koordynatora, strony internetowe szkól i placówek, fanpage szkól i placówek będą brali udział w promocji projektu,

- samorządy lokalne terenów w których zostaną przeprowadzone szkolenia

Na potrzeby projektu zostanie stworzony fanpage projektu, w którym będą prezentowane poszczególne działania, realizowane w placówkach objętych projektem.
 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
519