Akcja "Bądź bezpieczny lokalnie"

Kazimierz Biskupi, Fundacja Grupa Inicjatywna Pałac Posada

78 000

Status: Wniosek złożony

Fundacja Grupa Inicjatywna Pałac Posada organizuje akcję dla społeczności lokalnej. 

Działanie ma na celu edukowanie mieszkańców z pierwszej pomocy. Wyszkolonych zostanie 17 osób w zakresie kursu kwalifikowanego z zakresu ratownictwa, przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne w ramach półkolonii, zakupiony zostanie sprzęt do przeprowadzenia zajęć pierwszej pomocy jak też 2 defibrylatory do ratowania życia mieszkańców 2 wsi. Zamontowane zostaną tablice informacyjne o pierwszej pomocy i oznaczone będą miejsca defibrylatorów.

Bądź bezpieczny lokalnie w ramach programu "Pomoc To Moc"

Zabezpieczymy lokalną społeczność przed możliwościami różnych wypadków poprzez:

1) edukację lokalnej społeczności 1 festyn edukacyjny w miejscowości Posada, 
2) zorganizowanie bezpiecznych wakacji z zajęciami edukacyjnymi 5dni dla 60 uczestników, 
3) zakupienie sprzętu edukacyjnego z zakresu pierwszej pomocy zgodnie z kalkulacją
4) zakupienie 2 defibrylatorów - zgodnie z kalkulacją (jeden znajdować się będzie w siedzibie Fundacji a drugi będzie użyczany innym organizacjom na terenie OSP Jóźwin)
5) zakup i montaż tablic informacyjnych na temat pierwszej pomocy.
6) wycieczka do Warszawy - temat przewodni bezpieczeństwo i pomoc w dużym mieście
7) Ukończenie przez 17 osób (mieszkańcy powiatu Konińskiego i miasta Konin) kursu kwalifikacyjnego z zakresu ratownictwa


Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i zakup sprzętu sprzyjał będzie ograniczeniu wypadków wśród mieszkańców Posady i okolic do czasu zanim dojedzie karetka pogotowia. Dzięki wykwalifikowaniu mieszkańców zwiększy się zasięg pierwszej pomocy. Edukacja dzieci i młodzieży podczas półkolonii, pokazanie zagrożeń dużego miasta pozwoli ograniczyć nieszczęśliwe wypadki i prowadzenie zajęć edukacyjnych zmniejszy odsetek wypadków wśród dzieci i młodzieży. Festyn edukacyjny pozwoli na zwiększenie wiedzy rodziców.
W ramach projektu współpracować będziemy z OSP z sąsiednich miejscowości.

Bezpieczne 5 dniowe półkolonie dla dzieci i młodzieży z powiatu Konińskiego to wypoczynek i edukacja w zakresie tematyki: bezpieczeństwo w domu, w drodze do i ze szkoły, w lesie, w kontakcie z obcymi itp. Beneficjenci to 60 uczestników. 

W ramach zadania opłacimy kurs  Kwalifikowany Pierwszej Pomocy dla 17 osób (młodzieży, dorosłych). Zakupimy 2 zestawy szkoleniowe BLS/AED, apteczkę, kamizelki ratunkowe i odblaskowe oraz 2 defibrylatory. W ramach festynu przeprowadzimy cykl szkoleń z pierwszej pomocy dla społeczności lokalnej, zwrócimy uwagę na to, że pomoc sąsiedzka, szkolna, pomoc w ramach społeczności lokalne przynosi ogromnie pozytywne skutki. Zamieścimy również tablice informacyjne na temat udzielania pierwszej pomocy, informacjami o lokalizacji defibrylatorów, oraz osobach przeszkolonych w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Problemy wsi Posada polega na tym, że jest brak inicjatyw wzmacniających bezpieczeństwo. Problemy z jakimi się borykamy to brak oferty i możliwości bezpiecznego spędzania czasu przez dzieci w miejscowości Posada, brak osób posiadających kurs Kwalifikowany Pierwszej Pomocy, brak zestawów do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz defibrylatora w miejscowości liczącej 11 000 mieszkańców. Zbyt mało akcji edukacyjnych na temat bezpieczeństwa dla  młodzieży i dorosłych.
Karetka pogotowia w nocy jedzie na ulicę Brzechwy 20 minut co powoduje, że pomoc nie trafia na czas wtedy gdy zachodzi taka potrzeba. W przypadku zawału ten czas oczekiwania jest tragiczny w skutkach. Powodem w tym przypadku pomimo bliskiego sąsiedztwa z Koninem jest skomplikowany układ urbanistyczny wsi tj. wąskie i poplątane uliczki, często w takim przypadku pomoc sąsiedzka jest najcenniejsza. Nie zamykamy się w realizacji projektu wyłącznie na potrzeby wsi, nasze działania będą również skierowane do osób, które takiej pomocy potrzebują  i zgłoszą chęć uczestniczenia w naszych w zajęciach oraz do miejscowości w pobliżu Posady.
 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
483