Kampania Społeczna NAJbliżsi i potral internetowy

Wrocław, FUNDACJA IMPOSSIBLE

96 000

Status: Wniosek złożony

Dzięki realizacji zadania odbiorcy zdobędą wiedzę na temat budowania relacji i konkretne sposoby pozwalające im umacniać więzi z najbliższą rodziną. W efekcie ich rodziny będą ze sobą bliżej, pozwalając na sprawniejsze radzenie sobie ze wszelkimi trudnościami w życiu. Jednym z filarów są działania integrujące rodziny społeczności lokalnych.

Akcja będzie opierać się na dwóch projektach: kampanii społecznej "NAJbliższi" oraz Edukacyjnej Platformie Internetowej.

Celem kampanii będzie wywołanie pozytywnych emocji i potrzeby zajęcia się relacjami rodzinnymi wśród Polaków. Posłuży ona jako działanie promocyjne projektu, a do jej udziału i tworzenia zostaną zaproszeni znani z rodzinnego wizerunku aktorzy i studio filmowe z doświadczeniem w realizacji tego typu działań.
Platforma internetowa będzie zachęcać do działania osoby,  które dzięki kampanii społecznej uświadomią sobie potrzebę budowania relacji z bliskimi. Będzie ona podzielona na kilka podstawowych funkcjonalności m.in.: inspiracje do spędzania czasu razem, interaktywny test relacji, przygotowane przez psychologów artykuły na temat konfliktów rodzinnych.


Projekt skupiać się będzie wokół dwóch celów:

- zachęcenie Polaków do większej dbałości o więzi rodzinne, rozwiązywania konfliktów i spędzania czasu razem przez przedstawienie modelu Zdrowej i Bezpiecznej Rodziny, czyli takiej, w której każdy członek czuje, że może polegać na innych
 

- udostępnienie Polakom rzetelnych informacji na temat budowania relacji w rodzinie, rozwiązywania konfliktów, możliwości podejmowania działań budujących relacje z najbliższymi i ułatwienie wdrażania tych zmian w życie.
 

Podobne inicjatywy

fot. GSP RP

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa na morzu

Katowice

Status: Zrealizowane

65 000 zł
483