Grzegorz Juszczyk

Grzegorz Juszczyk

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH,

dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego główne zainteresowania badawcze to stan zdrowia osób aktywnych zawodowo oraz działania profilaktyczne umożliwiające wydłużenie okresu zdolności do pracy. Przez 14 lat zdobywał doświadczenie w prowadzeniu projektów prozdrowotnych dla pracowników współpracując z największymi firmami niepublicznej opieki medycznej oraz bezpośrednio z pracodawcami. W latach 2013-2016 był przedstawicielem polskich pracodawców w Komitecie Doradczym ds. Zdrowia
i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy Komisji Europejskiej.

bartlomiej-morzycki

Bartłomiej Morzycki

Politolog

42 lata, politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad dekady związany ze Stowarzyszeniem Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, od 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Współorganizator wielu krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych bezpieczeństwu drogowemu.
W 2010 r. ukończył kurs pt. „Oznakowanie poziome dróg i jego wpływ na BRD” organizowany przez Polski Kongres Drogowy i Stowarzyszenie Linia Życia.
W 2006 r. współpracował przy pilotażowym projekcie „Piłeś? Nie Jedź!”. Odznaczony medalem Towarzystwa Trzeźwości Transportowców.